E-TECH Support

Logo e-tech drives

Support

battery calibration

For the display to show the correct battery level, you need to set its proper capacity.

 • go to settings
 • click battery
 • enter the correct battery value
 • save settings
 • turn it off for 5 minutes
 • finished
Aby wyświetlacz prawidłowo pokazywał poziom naładowania baterii, należy ustawić jej właściwą pojemność.

 • wejdź do ustawień
 • kliknij akumulator
 • podaj właściwą wartość baterii
 • zapisz ustawienia
 • wyłącz wszystko na 5 minut
 • gotowe

Instructional Videos

Paaring & calibration 1
Paaring & calibration 2
E-tech 4 POD & CMC
set accumulator capacity
outboard engine 40 kW
outboard engine 40 kW